[مشخصات:] 1000 میلی گرم

[بسته بندی:] جعبه

[ ذخیره سازی…

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] کارتن بطری

...

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] کارتن بطری

...

[مشخصات:] 300mg ~ 1000mg

[بسته بندی:] جعبه

[...

[مشخصات:] 500-1000mg

[ جزئیات بسته بندی ] بسته بندی فله…

[مشخصات:] 500 میلی گرم

[بسته بندی:] 6000 عدد در هر کیسه، 15000 عدد…