[شکل ظاهری] پودر خوب Fuchsia [اثر] 1. آنتی اکسیدان است و می تواند به شدت…
[مترادف] CI Food Yellow # 3؛ FD & C زرد # 6 ؛ رنگ زرد غروب خورشید [
[ظاهر] پودر تیره [اصلی] Gardenia Black ، یک رنگدانه سیاه طبیعی…
[ماده فعال] مقیاس رنگ [شکل ظاهری] پودر سیاه [روش تشخیص
[ماده فعال] مقیاس رنگ [محتوا] [85] [روش تشخیص] UV [
[ماده فعال] مقیاس رنگ [روش تشخیص] UV [شکل ظاهری] خاکستری