[نام لاتین] Tripterygium wilfordii Hook.f. [بخشی از استفاده شده] ساقه [
[نام لاتین] Tremella fuciformis L. [ماده فعال] پلی ساکاریدها ،
[نام دیگر] عصاره Vaccinium Vitis-idaea ، عصاره Lingonberry ، عصاره Cowberry
[نام لاتین] Panax Ginseng CA Mayer [منبع گیاه] Ginseng [قسمت مورد استفاده]
[نام لاتین] Citrullus lanatus [بخشی از بذر استفاده شده] [مشخصات] پروتئین
[نام لاتین] Brassica oleracea var. acephala DC. [ظاهر] سبز روشن